Ул. “Цар Асен” 54, партер, 1463 София

Мъдреците са зъби, които за съжаление създават повече проблеми в съзъбието, отколкото ползи. Затова и в повечето случаи препоръчваме те да бъдат извадени навреме. Често проблемите остават незабелязани от пациента до момента, в който настъпят необратими усложнения. По-долу ще намерите изброени някои от най- честите причини, заради които зъболекарите препоръчват изваждането на мъдреците.

  • Риск от разместване на останалите зъби в челюстите рядко има достатъчно място за израстването на мъдреците в правилна позиция. В резултат на това, при опитите си да поникне, мъдрецът започва да избутва съседните зъби и се стига до разместването им. Този проблем става особено видим при предните зъби.
  • Риск при ортодонтско лечение - изваждането на мъдреците се препоръчва често преди започване на ортодонтското лечение с цел избягване на рецидив (повторно разместване на зъбите след приключване на лечението). Риск от кариес и пулпит често пъти неправилната позиция на поникналия мъдрец затруднява почистването му и там се образуват кариеси, а след това и пулпити. В повечето случаи е невъзможно те да бъдат лекувани поради затруднения достъп до зъба и отново се налага изваждане на мъдреца.
  • Риск от увреждане на съседния зъб - недоброто почистване между мъдреца и 7-мия зъб довежда до образуването на кариес на 7-мия зъб, който често остава скрит и може да се развие до пулпит. Така на практика нефункционалният мъдрец уврежда важен за дъвкателната функция зъб.
  • Риск от стопяване на корените на съседния зъб – когато мъдрецът е хоризонтално разположен в костта, посоката му на растеж е насочена към корените на 7-мия зъб и това може да доведе до стопяване на кореновата повърхност и невъзможност да се спаси зъба.
  • Риск от стопяване на кост затрудненото почистване на пространството между мъдреца и 7-мия зъб довежда до задържане на плака и хранителни остатъци. Това предизвиква хронично възпаление на тъканите и последваща загуба на кост между двата зъба формиране на пародонтален джоб. С времето започват да се появяват пародонтални абсцеси и проблемите се задълбочават.
  • Риск от блокажи неправилната позиция на мъдреца в зъбната редица или прорастването му поради липса на насрещен зъб довежда до така наречените блокажи. Те карат долната челюст да прави неправилни движения и с времето това довежда до увреждане на ставата на долната челюст.