Ул. “Цар Асен” 54, партер, 1463 София

Орална хирургия и имплантология

Орална хирургия и имплантология
  • Екстракция с костозаместване - в съвременната орална хирургия не е важно само да извадим проблемният зъб, а как след това да възстановим меките и твърдите тъкани на мястото (венеца и костта), така че да създадем условия за качествено последващо заместване на липсващия зъб. Това постигаме без излишно отстраняване на здрава тъкан и чъез поставяне на биологични материали, подпомагащи костообразуването.
  • Поставяне на импланти – за успешното възстановяване на зъб с имплант от първостепенна важност е наличието на достатъчно кост, поставяне в оптималната позиция, прецизното изработване на короната върху импланта и поддържането на отлична хигиена от страна на пациента. Това постигаме чрез съответните процедури за възстановяване обема на костта и правим предварително планиране с помощта на специализиран софтуер. Така поставяме импланта посредством изработен водач на базата на 3D планировката. Така сме сигурни, че ще можем да поставим функционална и естетична корона върху него.
  • Екстракции на мъдреци и други хирургични манипулации – работим с максимална прецизност и се стремим да щадим заобикалящите тъкани. Манипулациите обикновено се извършват с местна упойка, а в някои случаи и с пълна. Пациентите получават подробна информация за грижите, които трябва да полагат, за бърз и безболезнен оздравителен процес.