Ул. “Цар Асен” 54, партер, 1463 София

Анализ на оклузията

Анализ на оклузията
  • При нас анализът на оклузията се постига чрез най-иновативния апарат за заснемане на движенията на челюстта и контактите между зъбите – Modjaw. За ефективността на дъвкането и за доброто дентално здраве от огромно значение е правилното съотношение между долните и горните челюсти. Неправилно контактуващите зъби създават предпоставка за неправилни движения на челюстта и последващи проблеми както в съзъбието, така и в мандибуларната става. Ето защо е важно да се направи анализ на оклузията на всеки пациент преди и след възстановителните процедури.
  • След проведено ортодонтско лечение задължително трябва да се проследи оклузията, тъй като често пъти предните зъби са идеално подредени, а страничните не контактуват добре. Отново чрез Modjaw можем да проверим това и да направим необходимите корекции.